AFORİZMALAR (30)

HALK ÜRKÜTÜCÜ GÜÇ

Kürt halkı dişiyle tırnağıyla direniyor. Profesyonel ve tepeden tırnağa zırhlı bir bir güce karşı, bu gücün medya ile desteklenen topyekün saldırısına karşı var olma mücadelesi veriyor Kürt Halkı. Hendekleri eleş

...

EN GÜZEL ÇIKIŞ İNSANLIKTAN ÇIKIŞ

Günümüze kadar sürüp gelen, dünyadaki tüm seçimlere, istisnasız mülkiyet sistemi partileri katılmışlardır. Mülkiyet sistemine, onun bekçisi olan devlete ve her ikisinin bekçisi olan halka, yani sivil devlete karşı, insanlıktan çıkışı ve kurtuluşu

...

DEVLET VE SOL

Devlet, sistemin bir parçası ve onun bekçisidir. Halk, her ikisinin bekçisidir. Devlete, sisteme ve halka karşı bir devrim. Yeryüzünde ne kadar devlet varsa o kadar bela vardır. Devrim eğer gerçek bir devrimse, görevi devlet kurmak değil,

...

AHLAK VE SOL

Ahlak, sadece sistemin ve ona bekçilik yapan devletin çimentosu değil, aynı zamanda bu iki yapıyı ayakta tutan var eden halkın huyunun, seciyesinin, mizacının, yaşam tarzının, değerler sisteminin, dil ruhunun ve yapısının da çimentosudur. Komünist

...

RAHAT DEĞİLLER

Sürekli kaynayan bir kazanç kazanı gibidir şu anda ülkeyi yönetenlerin iç dünyaları. Söylemlerine bakmayın, duyguları ürperticidir, tüm halkın duygu dünyasıyla birlikte, bu kazanın altında yakılmaya hazır odun yığınları gibidir.

...

YALAN

Devlet, Rus uçağını Suriye hava sahası içinde düşürdü ve uçak Suriye topraklarına düştü. Devlet bütün dünyanın gözünün içine bakarak bir kez daha yalan söylüyor. Devlet, Rusya'nın İŞİD'e ve silahlı Türkmenlere saldırısının intikamını alıyor sözde.

...

GÜLTEN AKIN

Cezaevi ziyaretlerinin yüzü, gökyüzü, çocuk yüzü, duyarlılığın ve inceliğin yüzü. İyi yaşadı, anlama ve iyiliğe sarınarak yaşadı. Şiir gibi yaşadı

...

DİL

Özgürlüğü olmayan bir dilin karanlıktaki yürüyüşü, tüm ışıltılar içinde en güçlüsüne, dilsiz bir dünyanın diline doğrudur.

...

DESTEK Mİ KÖSTEK Mİ

Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, ezilen bir ulusun, 1984'ten beri kesintili bir şekilde sürdürdüğü haklı direnişini karşısına alarak veya bu direnişi parlamenter mücadeleye tabi kılarak yürüyemez, güç toplayamaz, bir yere varamaz. HDP'nin yürütt

...

KÖR ÜLKE

Kürt yangınını görüp de o yangının karanlığa ağ gibi yayılmakta olan bağımsızlık ve özgürlük damarını göremeyen aydınların ülkesi

...

ARA GÜLER

Ara Güler'e, fotoğraf makinasını alıp, Sur, Silopiya, Cizir, Elih, Sırnex ve Kerboran'a gitmek, oralardaki yıkıntıları çekmek, yaralı çocukları çekmek, çocuklarının tabutları başında tepeden tırnağa acıya ve ağıta kesen kadınları çekmek yakışırdı.

...

HENDEK

Her devrimci, mevzisini ister sabit, isterse gerilla gibi hareketli bir zeminde kursun, son tahlilde bir hendektir. Önce kendi iç dünyasına, sonra kendini kuşatan dış dünyaya karşı bir hendektir. Tembelliğinin, alışkanlıklarının, kurallar ve kalıp

...

BUGÜN VE YARIN

Kürtler iyi direniyorlar ve bağımsızlık eğilimi, yani tarihin iyi huylu eğilimi güçleniyor. Egemen ulusun demokratları, bazı haklar tanıyarak, uyruk ulusla birlikte yaşamayı savunurlar. Tutarlı demokratlar ise, tam hak eşitliği altında bir arada y

...

TEŞEKKÜR VE TEMENNİ

Sancı dergisini çıkaran ışık emekçilerine ve hakkımda yazı yazan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Derginin bundan sonra öncelikle, Kürt halkının, ezilen diğer halkların ve devrimci demokratik güçlerin saflarında yerini alan sanatçıları, dosyalar

...

VARTİNİK KÖMÜ

Vartenik, eski bir Ermeni yerleşim yeridir. Bizim zamanımızda, yani 44 yıl önce derede, temellerine kadar yıkılmış Ermeni harabeleri vardı. Kaldığımız köm de sonradan tamir edilip yayla evi haline getirilmiş eski bir Ermeni eviydi. Gerek Ermeni Je

...

BAHAR YAKLAŞIYOR

Bahar yaklaşıyor. Direniş güçleri, yıkılan şehirlerin öfkesini dağlarda gece karanlığına ve seyyaliteye dönüştürdüklerinde ne yapacaksınız? Dağlarda kapatılacak hendek yoktur. Evler gibi delik deşik edilecek ve çökertilecek dağ da yoktur.

...

İBRET

Ülkenin ilk komünistleri. Ekim Devriminin çocukları. Türk burjuvazisi tarafından sınıf mücadelesinin kurmayına karşı işlenen ilk cinayet. Kurtuluş Savaşına destek için geliyorlardı. Savaşın önderliğini ele geçiren büyük Türk burjuvazisinin, Ermeni

...

AŞK DİLİ

 Her aşkın bir dili vardır; aşk gider, dil kalır. İnsan, kendi dilinde taht kuran aşk dilinin varlığını hissederek aşar güçlükleri.

...

İŞLER ZOR

Devlet, köklü çözüm önerilerini her gün tekrarlayıp duruyor. BİRİNCi ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Kafalarını ezeceğiz. Bitirdik bitireceğiz. Son terörist kalıncaya kadar mücadele edeceğiz. Böldürmeyeceğiz. CEĞİZ'li, oturtmalı bir çözüm.<

...

MEZARLARA HÜCUM!

Vatan savaşının kumandanları, Dersim'de bir mezarlığı yine yer ile yeksan etmişler. Gerilla kadını çırılçıplak soyan, gerillayı arabanın arkasına bağlayıp sürükleyen, mahalleleri topa tutan, mitinglerde bomba patlatan, mezarlıklarda ölülere saldır

...

GÜNCEL SANATIN EKİM SAYISI

Sabahleyin kalkar kalkmaz Güncel Sanat'ın Ekim sayısını, köşe yazılarından başlayarak okumaya koyuldum. Berna Vardar'ın, savaş ortamından dolayı, "sanatla ilgili yazasım yok," duygusu, beni zaman zaman yoklayan ve sanat iklimi içinde yazma şevkimi

...

KIRIM KÜLTÜRÜ

Kültür ve uygarlık derecesi, dehası ve vicdani değerlerİ ne kadar yüksek olursa olsun, şu anda, yeryüzünde, soykırım yapmayacak tek bir ulus ve tek bir halk bulamazsınız. Sınıflı toplumun ve de onun en ince, en vahşi biçiminin yani kapitalizmin, i

...

Tehcir

Türk milliyetçileri, Batı Ermenistan'da gerçekleştirdikleri büyük tehciri ve sonuçları itibariyle büyük Ermeni soykırımını, Ermeni milliyetçilerinin Hocali'de gerçekleştirdikleri katliamı ön plana çıkararak gölgelemeye çalışıyorlar. İnsanlığa ve d

...

FARKLI ACILAR

Kanayan, çözüm bekleyen yarılmış bir zemin üzerinde farklı acılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gerçeği görenin acısı önünde eğilirim, göremeyenin acısını anlamaya çalışırım, görmek istemeyenin acısını ise ciddiye almam.

...

DERİNLİK

Her uyanışımda, dünyaya bakıyorum sonsuzluk aleminden, görünmüyor; Güneş ise toz zerreciği gibi görünüyor; parlamasa,onu da göremeyeceğim.

...

Diktatör

Tarih, kralların ve sultanların soylarını kuruttu; onların tahtlarını, dünyanın geri yerlerinde finans kapitalin artıklalarıyla şişip semiren soytarıları ve şamar oğlanları aldı. Efendileri, engizisyon ve tenkil ile ayakta duruyorlardı. Bunlar, en

...

ALDATMA

Tanrıya inanmayan ünlü sanatçı ve edebiyatçıların ölüm haberlerini özellikle okurum. Bu ölen insanlar, tabuta konduktan sonra öncelikle Teşvikiye Camisi'ne götürülürler. Orada, imamın başında bulunduğu cemaat -ki bunların bir bölümü, ölen tanrısız

...

LAL DİLİ

LAL DİLİ Dil, insan gibidir, iyi işler. Doğar, büyür, ölür. Suç işler. Suçu da genellikle büyük suçlar karşısında susarak işler. 1915'de, köklü ve zengin bir dil, köklendiği kendi kadim toprağından, kırım ve tehcir küreğiyle sökülüp atıldı

...

DEVLET VE KOMÜN

Patika Yayınları'nın yayınladığı DEVLET VE KOMÜN, devlet ve sosyalizm anlayışımın bugünkü durumudur. Devlet, benim için artık sadece bilinen militer-bürokratik cihaz değildir. Bu cihazın içinde yer alan, bu cihazın pek bilmediği, bizim derin devle

...

DİNLER

Diğer dinler nal toplarken, Hiristiyanlık, kutsal kitaba rağmen, kendini hayata uyarlamaya çalışıyor. Papa'nın, evrim ve büyük patlama teorilerini kabul etmesi, "Yaradılış hikayelerini okuduğumuzda Tanrı’yı elinde sihirli değneği olan ve her

...

RESİMLER (676)

Hepsi
Durgunluk

Karton Üzerine Karışık Teknik 1

...
Ana

Akrilik (Kağıt Üzerine)-35x50

...
Anaxsagoras

Anaxsagoras

...
Anşa

Kolaj-Akrilik (Kağıt Üzerine)-35x50

...
Asur

Akrilik(Kağıt Üzerine)-35x50

...
At

At

...
Atkız

Kolaj-Akrilik (Kağıt Üzerine)-35x50

...
Azap

Azap

...
Bacılar

Akrilik (Kağıt Üzerine)-35x50

...
Badanacı

Badanacı

...