MAKALELER (89)

Devlet ve Demokrasi

   Demokrasi, insanın, insani zannettiği bir sistemin yönetim biçimidir. Kontrol ve baskı biçimlerinden birisi de diyebiliriz buna. İlgisizliğin, yokluğun, inancın ve ihtiyacın zirvesinde yaşayan insan yönetemiyor kendi kendini.

...

15 16 Haziran

15-16 Haziran     O zamanlar Demir Döküm Fabrikası’nda işçiydim. Alibeyköy’de, üç işçiyle tek odalı bir evde kalıyor

...

İKİ TÜR KARGAŞA

Kötü huylu ve iyi huylu olmak üzere İki tür kargaşa vardır. İyi huylu kargaşalar, Devletin halka, halkın devlete saldırısından doğar genellikle. Halkın bilinçsiz bir bölümünün, diğer bölüm&u

...

BARBARLIK DEVAM EDİYOR.

Gazzedeki katliama karşı batı metropollerinde sokağa çıkanlar, bağıranlar, polisle çatışanlar, batının dincileri değil, batının sosyalistleri, çevrecileri, feministleri ve gadre uğrayan farklı kültürleridir. İslamcı Türk hükümeti, batının devletle

...

DERSİM ROMANININ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ SON HALİNDEN BİR PARÇA

Sav­cı­ vekilinin di­rek­ti­fiy­le, as­ker ve si­vil po­lis­ler­den olu­şan gö­rev­li­ler, Se­yit’i dı­şa­rı çı­kar­dı­lar. Şa­fak ka­ran­lı­

...

ULUSAL SORUNUN TAM ANLAMIYLA ÖĞRENİLMESİ EZEN VE EZİLEN DİLLERİN İÇ DÜNYALARININ DRAMATİK TARİHLERİNİN ÖĞRENİLMESİNDEN GEÇİYOR

Dil üzerindeki baskı, iç zenginliğin özgürce ifadesini, bireyin kendi dilinde kendini anlatma, kendini üretme ihtiyacını engeller. Birey, kendi dışındaki dil ve kültür zenginliğini, esaslı bir şekilde nasıl öğrenir? Kendi dil ve kültür zenginliğin

...

KADIN

Çayından bir fırt çekti adam. Deminden beri konuşan kadının perişan halini bir kez daha süzdü. Kendini her daim kalbinde hisseden tutkulu sözcüklerin kadını ile geçen yıl balkonu temizlerken düşüp ölen temizlikçi kadını anımsadı. "İyi güze

...

NEWROZ (Denem)

Newroz kutlamalarının kitlesel gücü ve devletin aldığı olağanüstü tedbirler, Kürdistandaki ulusal uyanışın gücünü göstermekle kalmıyor aynı zamanda, geçen aylar içinde ve de halihazırda cereyan eden şehir direnişlerinin uzun sürmesinin nedenini de

...

BENİ ANARŞİSTLERDEN VE YİRMİNCİ YÜZ YIL DEVRİMLERİNDEN AYIRAN BAZI NOKTALAR

Kapitalist egemenlik aygıtlarının Paris Komünü’nde ve onu izleyen 20. yüzyıl işçi devrimlerinde olduğu gibi dipten tepeye doğru, devrimci kitle hareketiyle parçalanması ve komününün, sadece Paris Komünü’nde olduğu gibi dipten tepeye do

...

BAŞLIYORUM

Kafam kurşun gibi ağır. Ressamın delinmiş bilinci, kocaman, kara karesi sanki kafam. Değişemiyorum. Bu kesin. Beynimin yerinde ters çevrilmiş bir pisuvar. İçimde, varlığımın çapını zorlayan habis bir duygu ve parçalanmış tablolar. Gördüğüm her can

...

HENDEK BİRLİĞİ

Kürt halkı yenilsin yenilmesin, iyi direndi ve iyi direniyor. Kitleler şehirlerde kendilerini savunmak istediklerinde, zorunlu olarak barikata ve hendeğe baş vururlar. Bazı aydınların hendeklere karşı çıkmasının, hendeklerin kapatılmasını talep et

...

ÖLÜ RESSAMIN KARISI

Kadının ricası üzre giriyorum eve. İşim, sergi için seksen resim seçmek. Kadını ve kediyi izleyerek odaları geziyorum. Korkunç. Yan yana, üst üste yığılmış tuvaller, taş baskı eserler, kitap illüstrasyonları, hologramlar, envaiçeşit kolaj malzemel

...

BENİ ANARŞİSTLERDEN VE YİRMİNCİ YÜZYIL DEVRİMLERİNDEN AYIRAN BAZI NOKTALAR

Kapitalist egemenlik aygıtlarının Paris Komünü’nde ve onu izleyen 20. yüzyıl işçi devrimlerinde olduğu gibi dipten tepeye doğru, devrimci kitle hareketiyle parçalanması ve komününün, sadece Paris Komünü’nde olduğu gibi dipten tepeye do

...

İBO’NUN OKUDUKLARI-I

İbo, yoğun okuyan, mücadelenin sürekliliği ile okumanın sürekliliğini birbirlerinin şartı olarak gören bir insandı. Siyaset ve edebiyatı aynı anda izliyordu. Benim gibi satır altını çizme, kenar notu düşme gibi bir adeti vardı. Kitap ve dergi satı

...

MİSAK MANUŞYAN (Missak Manouchian) Öykü

Kısrak, acı acı kişniyor. Yuvasından düşüyor civciv. Ahırın kırık penceresine yaklaşan adam, kısrağın iç içe parçalanarak ateş gibi alazlanan gözlerine bakıyor ilkin. Dışarı çeviriyor bakışlarını sonra. Karşıda, tek gözlü köy imamı. Yanında, tehci

...

TKP(M-L) KISA TARİHİ

    TKP(M-L)’nin kurucu kadroları,Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin içinden çıktı. İlk kıpırdanışlar, 15-16 Haziran İşçi Hareketinin bastırılmasından sonra başladı. Kitle hareketlerinin inişe geçtiği, ekonomik dar boğa

...

İBO'DA ERMENİ MESELESİ

İBO'DA ERMENİ MESELESİAltmışlı yıllarda Ermeni sorunu tartışılan bir sorun değildi. Tartışılan tek sorun bizdik. 1966-67'de, Ermeni sorununa ilişkin, aklımızın samanlığında sessizce uyuyan görüşlerimiz, TKP'nin ve TİP' in görüşlerini aşmıyor

...

Bülent Uluer

Bülent, politik yaşamına devrimcilikle başladı ve ölünceye kadar sürdürdü bu yaşamı. Ölen her devrimci, geride bıraktığı düşünsel ve pratik mirasıyla yaşamı değiştirmeyi sürdürür. Verili yaşam alçak ve zalimdir, devrimciyi kıyısına çeker ısrarla;

...

‘AHA CUNTA GELDİ!’

Cuntanın gelişiyle birlikte bizim ‘Aha cunta geldi’ latifemiz, bir daha dirilmemecesine musalla taşına yatırılmıştı. Her elektrik kesilişinde ‘Aha cunta geldi’ sözünün gülmece gücü ölüp gitmişti. 12 Eylül'den sonra bu sözü

...

İBO'NUN OKUDUKLARI- II

68 bir fırtına gibi gelip geçti ve yerini en az onun kadar sıcak siyasal tartışmalara bıraktı. 68’in sayesinde iki eylemci aydını, Jean Paul Sartre ile Herbert Marcuse’yi, Bulantı’yı, Tek Boyutlu İnsan’ı, Aşk ve Uygarlık&rs

...

KÜRTLERİN EDEBİYAT SANCAĞI

Özgürlük tarihi, adı üstünde, sadece zalimlerden değil, mazlumlardan da hesap soran bir tarihtir.Kürtler hariç, bildiğim kadarıyla hiçbir ulus, iki bin yıl esaret altında yaşamamıştır; şu veya bu şekilde bir yolunu bulmuş, bağımsızlığı

...

OTURAN TAY

Efendi uluslar, dünyanın son büyük köle ulusuna yönelik tehditlerini giderek artırıyor ve ağırlaşıyorlar. Demir kıtalar, köle ulusun yumuşak böğründe konuşlandırılıyor, namlular köle ulusa çevriliyor. Nüfusu yedi yüz bin civarında olan küçük &ldqu

...

KARS

Kars, çok kültürlü bir kenttir. Eski Ermeni uygarlığının önemli merkezlerinden birisidir. Bu güçlü Ermeni uygarlığının dokusunda Süryani, İran, Kürt, Arap, Bizans, Türk ve benzeri uygarlıklann renklerini görebiliriz Kars sözcüğü, Türk mill

...

HAKLI MISIN DEĞİL MİSİN?

Ortaya çıkan veriler, Kerkük'ün Irak ordusu tarafından işgalinden önce Irak devleti ile YNK'nın üst düzey devlet bürokratlarının, Amerika'nın aracılığıyla gizlice anlaştıklarını gösteriyor. Petrol sahalarının güvenliği, İŞİD'in tamamen yenilmemiş

...

GÜÇ BİRLİĞİ

Demokratik partilerin, sendikaların ve diğer kitle örgütlerinin bir araya gelerek,  Güç Birliği'ne varmış olmaları güzel ve ileri bir adımdır. Bu güç birliği, egemen sınıfların darbe ve Kürt direnişi karşısında oluşturdukları geçici birlik ka

...

İBO'NUN ''ESKİ TÜFEKLER''LE İLİŞKİLERİ

Biz kendi aramızda, yaşayan eski TKP'lilere "Eski Tüfekler" derdik. Bu deyim, Melih Cevdet Anday ve yakın çevresinin, Menderes döneminin TKP'lilerine "Eski Tüfekler" demesi üzerine çıkmıştı. Mihri Belli de bu deyimi, E. Tüfekçi diye, Yön Dergisi'n

...

EMİRALİ

Emirali, edebiyatı, özellikle de batı edebiyatını iyi bilen ve iyi takip eden, kesik ve de yarı-kaçık bir yazarımızdır. Bu kez dört yarı-kaçık yazarın bazı kitaplarını 'Başucumdakiler' olarak tesbit etmiş. Yaşama dair bazı yönleri ile bana Cemal S

...

KAŞIKÇI KÖYÜNE YOLCULUK

Park yemyeşil, Gülhane güzel. Güneş içli ve sıcak. Hayalimde, o kadın; sevdiği her şeyi içine alan güzel kadın. Hiç bakmıyor. Kendi iç dünyasının avlusunda oturmayı seviyor. İçimde bir derviş, sığınmış asasına; "Aşık ol," diyor, "aşkta eri. Eri ki

...

YAŞAMAYI AŞK HALİNE GETİRMEK

Felsefeyi derinlemesine yeniden okusam nasıl olur? Yamultur, bir hal eder, değiştirir beni. Zorlanırım ama iyi olur. Yaşın etkisi midir nedir, kafamı zorlayan, beni kendi karanlık dipsizliğime süren, sorularımı, projelerimi, krizimi çoğaltan kitap

...

FİDEL (Deneeme)

Biz 1969'dan itibaren Küba Devrimi'ni, anti- faşist, anti- emperyalist bir devrim olarak değerlendirdik. Devrim, iktidarı ele geçirdikten sonra ağır Amerika tehditinin de etkisiyle yönünü, Sovyetlerin başını çektiği sosyalist bloka çevirmiş ve gid

...

İHTİMAL

İŞİD'in gücü kırıldıkça, İki ordu karşı karşıya gelecek ve Türk devleti ile Suriye devleti arasında savaş ihtimali artacaktır. Türk devleti, Kürtlere karşı savaş ile genişleme siyasetini birlikte yürütüyor ve bu konuda tüm egemen sınıf partilerini

...

GÜNÜN CAN ALICI MESELESİ

AKP'nin temsil ettiği İslamcı tekeller ve sermaye grupları, devlet iktidarını tam değil ama önemli ölçüde ele geçirdiler. Devlet iktidarında muhalif duruma düşen ve özellikle TÜSİAD içinde yer alan cumhuriyetçi tekeller, ABD'nin ve AB'nin gizli de

...

AVRUPA KAYNIYOR

Emperyalizm çağı, son iki büyük dünya savaşıyla insanı ve doğayı fena halde yıktı. Bu çağ henüz kapanmış değil; küreselleşme aşamasıyla devam ediyor. Merkezileşmiş küresel güçler, küçük ve orta çaplı sermayeyle yerel devlet tekellerini yıkıyor vey

...

"TAK!" GİTSİN

Kobane'de akıl dogmayı yendi. Dogma Kürt kentini işgal edecek, cihat yasalarına göre direnen ve boyun eğmeyenlerin boyunlarını kesecek, kadınları paylaşacak, artakalanları kapatacak, pazara sürüp satacaktı. Kent, İslami köleliğin kara çarşafına gi

...

BENDİGO

Felsefeci  hala konuşuyor. Kellesinin yerinde, gözleri tarihe açılan, kocaman bir soy kütüğü var sanki. Sesleri genzinde ezerek, hımhım bir tarzda konuşmasına rağmen sıkılmıyorum. Nesneleri kendi özlerine efendice yerleştiriyor, insanileştiri

...

TRAJEDİ Mİ KOMEDİ Mİ

Trajedi mi desem, komedi mi desem. Dayaklar, tecavüzler, cinayetler sabırları aşıyor. Fıtratçı Devlet ve onun başkanı, kadın erkek eşitliğine karşı çıkıyor. Kadınların önemli bir bölümü alkışlıyor. Kadını ikinci cins gören ve onu biçim ve davranış

...

SOVYET DEVLETİNİN ORTAYA ÇIKIŞI GELİŞMESİ VE YIKILIŞI

Kapitalizmin ulaştığı bugünkü nokta, komünistleri, yirminci yüzyılda ortaya çıkan sosyalist sistemlerin çöküşü kadar şaşırtmadı. Onlar, tarih sahnesine manifaktürle çıkan Kapitalizmin, fabrikayı ve bankayı yarattığını, insanın ve doğanın çok yönlü

...

SANATSAL YARATICILIĞIN GÜCÜ ( I )

Sanata veya sanatsal yaratıcılığın gücüne dair anlayışım, 1967’den bu yana değişimler geçirdi. 1966’da Rize Öğretmen Okulun’dan İstanbul Çapa Yüksek öğretmen okuluna geldim. İstanbul’un sanat iklimini tanıyıncaya kadar, yan

...

SANATSAL YARATICILIĞIN GÜCÜ ( II )

Sanatsal yaratıcılık alanına, tüm varlığımla girdiğim dönem, 1973’de başladı. Edebiyata hasredilmiş 13 yıllık cezaevi yaşamım, biçimlenmemde tayin edici bir rol oynadı. Daha önceki kısa cezaevi yaşamlarım, adapte olma çabaları ve tahliye bek

...

BARBARLIK VE UYGARLIK

Kars, çok kültürlü bir kenttir. Eski Ermeni uygarlığının önemli merkezlerinden birisidir. Bu güçlü Ermeni uygarlığının dokusunda Süryani, İran, Kürt, Arap, Bizans, Türk ve benzeri uygarlıkların renklerini görebiliriz Kars sözcüğü, Türk mil

...

DİL ATEŞİ--Öykü--

Nenemin ölümünden bu yana tatlı ve çekici bir dil ateşine tutuldum. Çocukluğum, gençliğim o adsız dengbejin ( ona bu adı takmıştım) masallarını, süzülmüş, duru söylemlerini dinlemekle geçmişti. Çok güzel bir kadındı. Dilinin ışıltısını gözlerinde,

...

KORKTUM--Öykü--

Kaç gündür silah sesleriyle çalkalanıp duruyor şehir. Batıdan gelen büyük dünya tanrısının donatıp eğittiği otuz bin kişilik Musul ordusu, şehre baskın yapan dokuz yüz kişilik bir IŞİD İslam ordusunun karşısında tutunamadı; tanklarını, toplarını,

...

KÜÇÜK ZALİMLER ONLARI DOĞURAN BÜYÜK ZALİMLERE DAYANILARAK YOKEDİLEMEZ

Bölge sorunları, bölge halklarının inisiyatifiyle çözülmelidir. Büyük dünya güçlerinin, savaş makinalarının müdahaleleri, halklar için her zaman büyük felaketlere yol açmıştır. Irak ve Suriye bunun somut son iki örneği

...

KOBANA SALDIRI ALTINDA

İŞİD, Türkiye ve Kürdistan devriminin aşil topuğunu, Rojava'yı hedef aldı. Türk egemenleri sevinç ve umutla bekliyorlar Rojava'nın düşüşünü. Kürtler Rojava'yı geçici olarak kaybetseler de, Ortadoğu'da İŞİD belasından kurtulmuş ve çok daha güçlü bi

...

İŞİD ve KÜRTLER

İŞiD, çeşitli uluslardan müslüman unsurları kendi saflarında savaştırmasına rağmen, mezhebi ne olursa olsun, Arap olmayan unsurların ortadoğudaki varlığına son vermek, ortadoğuyu tektipleştirmek, tek mezhepli, güçlü bir Arap devletine dönüştürmek

...

İŞGAL HEVESLERİ

  AKP iktidarı sınırın ötesine geçmek istiyor. İki amacı var. BirincisiRojavada kurulan demokrasiyi yıkmak. İkincisi, Esat'a karşı mücadele eden muhalefeti eğitip silahlandırarak Esat'ı yıkmak. AKP iktidarı bunun için müttefiklerini ikna etme

...

TÜRK SAVAŞ KURMAYI VE MİLLİYETÇİ MUHALEFETTE KENDİNİ HİSSETTİREN SAVAŞ TAKTİKLERİ

BİRİNCİ TAKTİK: Bölgede ve dünya çapında İŞİD'e karşı yükselen infialden yararlanarak, güçlenen Kürt direnişine darbe vurmak. Bunun için, uygun anı kollamak, İŞİD'in Kobane'yi düşürmesi anında saldırıya geçmek, tüm dünyaya, Türkiye'nin saldırı teh

...

HEPİMİZİN HAKKI

Çatışmaların Kobane içine doğru şiddetlenmesini memnuniyetle izleyen Hükümet, yüzünü Kürtlere dönüyor, "Kobani'nin düşmesini istemeyiz," diyor. Bunca söylemden ve Tezkerenin malum içeriğinden sonra Kürtler inanır mı buna? Kobane'nin İŞİD faşizmi t

...

KESİM PAZARI

Büyük dev kayalarla, yedi kademeli pramid şeklinde yapılan zigguratın altın kapısı açıldı. Site ürperdi, horoz sustu. Açılan kapıdan, ruhları kendine doğru oyan ve dünyayı kabuğuyla yutacak kadar aç olan sarı bir boşluk boşandı . Kayboldu üç boyut

...

DUHOK ANLAŞMASI

Kendisinden olmayan tüm eğilimleri Hitlervari bir terörle sindiren ve Kürtlerle Şiileri Alman faşizminin yaptığı gibi "Arap dünyasının Yahudileri" konumuna indirerek etkili bir işgal hareketine giren Arap faşizmi İŞİD, Kürtleri Duhok'ta birleştird

...

HİÇLİK REENKARNASYONU ( Şiir )

Yitirdim gerçeklik duygusunu yineİptal eyledim aklıYanılsamalar yumağıyımtek ayaklıNe öz ne biçimHiçlik içre hiçimHiçimde kainatYitik bir noktaKarnında cimGöçüyor dönüyorumİçi

...

HEYKELLER

Kafam çatlıyor. Tetikleniyorum galiba. Dürtüselliğini yitirmiş, kara bir yaşam zemini üzerinde heykel rüyaları görmeye başlıyorum yine. Dünyanın en büyük heykellerinin dibinde buluyorum kendimi. Dün gece Brezilya'daydım. Kurtarıcı İsa Heykeli'nin

...

AMERİKA'nın KEŞFİ

Amerikayı, ilk keşfeden, Kristof Kolomb değil, I. Ahmed'in sadrazamı Öküz Kara Mehmet Paşadır. Leventleriyle birlikte tek bir kadırgaya binen paşa, Mısır üzerinden denize açılmış, öküz nalı güzergahını izleyerek aylar sonra Amerikan kıyılarına

...

FITRAT VE BİZ

Erdoğan'ın son fıtrat konuşması, halkın kendisine sunduğu desteği daha bir pekiştirmek içindir. Devletin çok yönlü, açık ve gizli faaliyeti ve desteğiyle güçlenen İslam, halkın çoğunluğunu derin etkisi altına aldı. Erkeğin mevcut egemen, kadının i

...

KANGURULAR

Meyveler tomurdu. Kuşlar, maddi dünyayı aştı, soluklandığım asıl yaşam ile sanal yaşamım arasında gerilen iplere kondu. Kafam, delinmiş mekân kırıntılarının, küçük kaygıların tasallutundan kurtuldu bir anda. Kalktım, ormana vurdum kendimi te

...

İBO'NUN TKP TAHLİLLERİ-I

1971, ateşli bir idealle doğruların izini sürdüğümüz bir yıldı. Doğruların insana yansıyan cesaretini, insanın cesareti olarak algılıyorduk. Doğrularımız arttıkça, cesaretimiz ve zorunluluğa yüklenme azmimiz de artacaktı. Ruhumuzda, daha önceki yı

...

AYRINTININ GİZİ YAŞAR KEMAL

Yaşar Kemal’ı doğuran Adana (Kilikya), zengin doğasıyla, Doğunun Akdeniz’e açılan önemli bir kapısıydı. Hitit, Frig, Fenike, Asur, Kilikya, Pers, Helen, Bizans, Arap ve Türk uygarlıklarının beşiği. Hırsın, iştahın ve kanın kudurduğu ve

...

AYDINLARIMIZ

Osmanlı aydını devlet memuruydu. Devlet kuruluşlarının dışında, çalışabileceği ciddi sanayi ve hizmet kuruluşları da yoktu zaten. Bu durum, Cumhuriyet döneminde de böyleydi. Aydın, devlet memuruydu. Devletle hükümetin aynı şey olmadığını da biliyo

...

SURUÇ'A

Kadim bir halkın ve ulusun uyanışını bombalarla, toplu cinayetlerle engellemeye çalışıyorlar. Topraklarını savunan ve köleliği kabul etmeyen uluslara tarih her zaman geçit verdi. Gelgelelim ki, insanlık ruhunda açılan en büyük kara delikleri ve en

...

Zarê

Her şafak vakti ekmek kırıntısına gelen yaban güvercinleri, mezarın yanına kondular. Zarê, elindeki ekmeği ufaladı, yaşamın saf, masum sevincini sabah sabah kendisine getiren güvercinlere doğru attı. Haz ve acıyla seyre koyuldu, gagaların ha

...

OYALAMA POLİTİKASINDAN SAVAŞA

Kürtleri uzun süre oyalayan ve bu oyalama sürecinin sonunda, Cumhurbaşkanının ağzından "Kürt sorunu" yoktur diyen devlet, savaş kararını uygulamaya başladı. Kürt ulusunun taleplerini görmezlikten gelen ve çiğneyen bu karar, başlamakta olan yeni sa

...

TEMEL HAKLARDA ISRAR DİRENMEDE ISRAR BARIŞTA ISRAR

Savaş ve barış isteyen güçlerin siyaset sahnesinde, şu anki mevzilenişine bakalım: SAVAŞ İSTEYEN GÜÇLER: 1-Ordunun şahin, AKP'nin ise Saray kanadı, 2-MHP ve benzeri küçük partiler, 3- Kemalist güçlerin sağ kanadı. BARIŞ İSTEYEN GÜÇ

...

Unutamadıklarım

İbo'yu yaralıyken saklayan Tosun Hanım vefat etmiş. Anısına selam olsun. İnsan, dar güne el uzatanları unutamıyor. Kuşçu'da kimliğini gizleyen iki Ermeni kadını beni sürekli barındırdı, korudu. Gittiğimiz birçok köyde, özellikle yaşlı kadınların k

...

HAYATI CAZİP KILAN

Büyük insanlar, söylemleri ve pratikleriyle çevrelerini değiştirdiklerini hissettikçe daha çok özgürleşiyor ve yarattıkları özgürlüğe de hiçbir zaman sığmıyorlar. Büyük sanatçılar böyledir. Büyük siyasetçiler de böyledir. CHE, yarattığı devrim ikl

...

HELE HELE HELE

Erdoğan her gittiği yerde, son bir "terörist" kalıncaya kadar savaşı sürdüreceğinin mesajını veriyor. Bazı aydınlar ise, sürmekte olan genel askeri saldırı karşısında, tek taraflı ateşkes ve pasif savunma taktiğini öneriyor. Pasif savunmanın günüm

...

CAN ALICI İKİ NOKTA

1- HDP'nin pasif kalmaması, müttefikleriyle birlikte, elden geldiğince tüm kentlerde "Savaşa Hayır" mitingleri düzenlemesi; bu mitinglerde hedefi daraltması, mızrağın sivri ucunu Saray'a yöneltmesi. 2- Kürt direnişinin, topyekün saldırıya

...

ÖLÜMÜNÜN YÜZÜNCÜ YILINDA TEVFİK FİKRET

Ölümününün yüzüncü yılında, beni ilk etkileyen büyük şairi, Tevfik Fikret'i saygıyla anıyorum. İstisnasız bütün iktidarlarla çatıştı. Dinle çatıştı. Ne yazık ki onun çizgisi, ondan sonraki Türkiye tarihinde bir aydın çizgisi haline gelemedi. Onun

...

MADIMAK YANGINI

Göğün mavi sinesinden yedinci katına doğru çekildi güneş. Kuşlar sustu. Şiirini büküp cebine koydu Ozan. Otelin penceresinden aşağılara, ozanların ve yazarların eserlerine konu olan küçük insanlara, işsizlere, hamallara, temizlikçilere, hırsızlara

...

TERMOPİL GEÇİDİ

Seçim hükümeti dediğimiz bu hükümet, nasıl bir hükümettir? Her şeyden önce, kapitalist tekellerin, yağma furyasına geç katılan ve İslamı bir yayılma ideolojisi olarak kullanan kesimlerinin en imtiyazlı, en irilerinin, "milletin ..mına kodu

...

MEÇHUL EDEBİYATÇI

Toplumun ve tarihin aklına, estetiğine, belirlenmiş resmi akıla ve estetiğe itibar etmedi. Eserleri yeni, incelikli ve derindi; yıkımı derindi çünkü. Köleliğin ağır, kurtuluşun acılı olduğu topraklara köklendi. Gerçeği olduğu gibi anlatmaktan kaçı

...

SIRT DAYAMA

Siyasette omuz omuza yürümeye karşı değilim ama sırt dayama işi yaş iştir. Sırtını dayadığın güç yıkılınca sen de yıkılırsın. Türkiyede siyaset, genelde sırt ve akıl dayama felsefesine göre yürür. Daha geçen yüzyılın sonlarında, 'Sosyalist Blok'a

...

ARENADA İKİ GLADYATÖR

Türk savaş kurmayı, Kuzey Kürdistan'da dağ toplarını, obüsleri yavaş yavaş konuşturmaya başlıyor. Seçimlerden önce, bir savaş hazırlığına işaret etmiştik. Mevcut durumun, savaşı yaygınlaştırıp yaygınlaştırmayacağına dair kesin bir şey söyleyemiyor

...

MİSAK MANUŞYAN (Missak Manouchian)

Kısrak, acı acı kişniyor. Yuvasından düşüyor civciv. Ahırın kırık penceresine yaklaşan adam, kısrağın iç içe parçalanarak ateş gibi alazlanan gözlerine bakıyor ilkin. Dışarı çeviriyor bakışlarını sonra. Karşıda, tek gözlü köy imamı. Yanında, tehci

...

KAN DONMASI

Chagall'ın 'Yeşil Yahudi'sini çağrıştırıyor yüz hatları. Gazze'den geleli üç gün olmuş. Lök gibi çökmüş koltuğa, düşlemlerin biçimlendirdiği iri, ışıklı bakışlarını raflardaki kitaplara dikmiş. Göğsüne yayılan beyaz sakalının üzerine indirmiş elin

...

EZ WÊNEYAN ÇAWA ÇÊDIKIM (Nasıl Resim Yapıyorum)

Cîhan ango mirovahî wekî caran ketiye qirika hev. Mirov bûne para cîhanê, lê cîhan marûm e. Cîhan dikele, cîhan diqele. Ji bo ku mirov bi awayekî bêrawestan di vê

...

KIZILDERE

Kızıldere'de Mahir ve yoldaşlarının katledildiği ev satın alınsa, orası bir müze haline getirilse, vurulanların bronzdan birer yüz maketi, o evin önüne yerleştirilecek olan bir kayaya perçinlense, her yıl o müzenin önünde de bir anma toplantısı dü

...

ASIL OLAN

Türkiye ve Kürdistan komünistlerinin şu anda en yakın müttefiki Kürdistan milli demokratik hareketidir. Hareket kendi varlığını sadece Kürt ulusal haklarının kazanılması mücadelesiyle sınırlasa bile en yakın müttefik yine odur. Mevcut durumda hare

...

GİDİŞAT

12 eylül faşist generallerinin, göstermelik, generalsiz duruşmalarını düşünüyorum. Yolsuzluğa ve darbeciliğe bulaşan, suç işleyen sivil ve militer devlet görevlilerinin, eşlerini döven zorba kocaların yargılamalar esnasında nasıl kayırıldıklarını,

...

TOPLAYICILIK ÇAĞI

16 nisandan bu yanadır ki geziyorum. Frankfurt, Basel, Arnhem, Rotterdam, Den Haag... Memnunum. İnsanlar ve şehirler şaşılacak derecede birbirlerine benziyorlar. İnsanlarımızı eskisi gibi saf ve temiz buldum. Değişmemişler pek. Düzenledikleri pane

...

KIRMIZI BAHAR

Bardakçı'nın romanını yağmurlu bir günde oku­dum. Romanları genellikle, işgal ettiğim zaman di­liminin dışındaymışım gibi bir duyguya kapıldığım günlerde okurum. Devrimci hareketin geçmişine se­vecen yaklaşıyor Bardakçı. Dil sıkmıyor,

...

GELDİM

Geldim. Sobamı yaktım. Patatesleri sıcak küle gömdüm. Tarçınlı yeşil çay içtim. Duvarlar ve ben. Rahatım. MHP ne dedi? CHP ne yedi? AKP hangi herzeleri karıştırdı? Meral Akşener'in kaseti ne oldu? Köln konsolosluğundaki imam, oyları iç etmek için

...

GEZMEK (ŞİİR )

GEZMEK Dört duvar arasında dik bir duvarım Dilimde kırk yıllık teselli mezarım: Ben de varım Artık ne karım Ne de onun ak sakallı babası Şevki Arzumda çıkışsız cinnetsi bir şevk Gezme şevki ...

TARİH KENDİNE KARŞI YÜRÜYENLERİ CİDDİYE ALIYOR

Hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Egemen sınıfların iki büyük kanadı (TÜSİAD ve MÜSİAD) kendilerini temsil eden iki büyük partinin koalisyonunu istiyor. Her iki partinin gerçek şeflerinin görüşmeleri olumlu geçti. En güçlü şef, Erdoğan, yolsuzluk

...

MİHRAN USTA

Bulutlar ışıl ışıl gürledi, geyik uçurumdan düştü, köpekler uludu, kadın doğurdu. Gam uykusundan uyandı Tacim Bey, 'susun!' dedi, hayat sustu. Dışarı çıktı, kara kıyım bakışlarını gökyüzüne dikti. Ağır gemli, başı berk, seklavi kısrağına doğru yak

...

SÖYLEŞİ

Birkaç resim galerisini gezdik. Son gezdiğimiz galeriden çıkarken, kapının yanında, Sayat Nova'yı çağrıştıran taş basma bir resmin önünde durdu, yaklaştı, resmin sağındaki yazıyı okudu. Kaldırımda yürürken, "hiçbirinden zevk almadım," dedi. Duyula

...

İDAM MAHKUMUNUN SON ŞİİRİ

İDAM MAHKUMUNUN  SON ŞİİRİ Göğün bir kıyısında sevgilim Güzel ülkem Diğer kıyısında ben Onun bulunduğu yerden doğacak Az sonra güneş Batacak benim bulunduğum yerden. Nisan- 1972<

...

BATAKLIK ZAFERİ

Zalimin izlediği politika, mazlumun ezilmesine yol açmakla kalmaz, mazlumun uyanmasını da beraberinde getirir. Türk devlet politikası, Kürdü köleleştirmekle kalmadı, aynı zamanda onu uyandırdı, ayağa kaldırdı. Bu politika şu anda, faşist barbarlar

...

İKİ TİP İNSAN

1- Tekbir sedalarıyla camiden çıkan, Madımak Oteli'ni kuşatarak, orada bulunan yazarları, şairleri, ozanları, tiyatrocu ve folklörcü gençleri yakan insan ya da tekbir sesleriyle kentlere köylere saldıran, topladıkları kadınları pazarlarda satan, k

...

KOMÜNİZM ÖLDÜ

Milliyetçilik nasıl da güçlendi. Bir ulusun çıkarlarını ve değerlerini, diger ulusların çıkarlarından ve değerlerinden üstün tutmak. Milliyetçilik öz olarak budur. Kapitalist mülk sahibinin anlayışıdır. Malım batacağına Dünya batsın. Bu, bugünkü k

...

RESİMLER (676)

Hepsi
Durgunluk

Karton Üzerine Karışık Teknik 1

...
Ana

Akrilik (Kağıt Üzerine)-35x50

...
Anaxsagoras

Anaxsagoras

...
Anşa

Kolaj-Akrilik (Kağıt Üzerine)-35x50

...
Asur

Akrilik(Kağıt Üzerine)-35x50

...
At

At

...
Atkız

Kolaj-Akrilik (Kağıt Üzerine)-35x50

...
Azap

Azap

...
Bacılar

Akrilik (Kağıt Üzerine)-35x50

...
Badanacı

Badanacı

...